1.Ödül-ADANA Kent İçin Dönüşüm Ulusal Mimari Fikir Yarışması


Proje Bilgileri
1.Ödül-ADANA Kent İçin Dönüşüm Ulusal Mimari Fikir Yarışması

Kategori PROJE
Kullanım Eğitim

İşveren Adana Mimarlar Odası

Takım

Müellifler
Necdet Beker, İlker İğdeli , Coşkun üreyen 
Yardımcılar
Ahmet Kurtuluş, Sine Yeşilkaya, Elif Gözlügöl,Berivan Kefeli, Abdullah Onur Sahin

Proje Raporu

Tasarım Alanı Dinamikleri: 

5 Ocak Stadyumu ve yakın çevresinde tasarıma yön verecek alanlar incelendiğinde; stadın güneyinde bulunan Stadyum Caddesinin batıda Atatürk Parkı  ile başlayıp,  parkın daha doğusunda bulunan Sanatçılar Parkı devamında  5 Ocak Stadyumu  ve Adana Merkez Parkında son bulduğu görülmektedir. Park içerisinde bulunan 75. Yıl Sanat Galerisi, tören alanı, tarihi Bahripaşa Çeşmesi  sanat , kamusal alan ve turizm açısından tasarıma etki edebilecek dinamikler olarak dikkat çekmektedir. 

Tasarım Kriterleri : Tasarım alanı içerisinde bulunan, adını Adana’ nın düşman işgalinden kurtuluş tarihi 5 Ocak 1922’den alan ve 1938 yılından günümüze değin Adana’ya ve Adana halkına hizmet eden 5 Ocak Stadyumu, kentsel bellekte kuvvetli bir yere sahiptir. Ülkemizde futbola olan ilgi göz önüne alındığında özellikle Anadolu kentlerinde, şehir takımları ve stadyumlar ile kurulan duygusal etkileşimlerin ne derece önemli olduğu daha rahat anlaşılacaktır. Bu nedenle yapının tamamen yıkılması kent ölçeğinde ve bellekte ciddi bir tahribat yaratacaktır. 5 Ocak Stadyumuna verilecek yeni işlevler neticesinde stadyum kent belleğinde  yaşamaya devam edecek, yok olması ve unutulması engellenecektir. Fakat büyüklüğü nedeni ile  stadyumun tamamına yapısal işlev yüklenmesi doğru olmayacaktır. Kent merkezlerinin yapılanmasında ciddi bir problem olarak karşımıza çıkan taşıtkullanımı ve trafik baskısı, kentler içerisindeki taşıt yollarını yaya yollarına daha baskın bir noktaya getirmiştir. Adana merkezinde kentin nefes alabileceği bir “BOŞLUK” yaratabilmek ve kentlinin kullanımına açabilmek amacı ile  Stadyum Caddesi, Atatürk Caddesinden Fuzuli Caddesine kadar yayalaştırılmıştır. Bölgenin kuzey-güney taşıt sirkülasyonuna olumsuz bir etkide bulunmamak için ilgili yolların yayalaştırma bölgesi içerisinden geçişi kısıtlanmamıştır. Fuzuli Caddesi İle Stadyum Caddesisin kesiştiği köşeden kuzeybatı yönüne diagonal bir aks alınarak bu aksın batısında kalan stadyum yapısı boşaltılmış ve kentlinin kullanımına açılacak bir “Kentsel Boşluk” elde edilmiştir. 

Söz konusu aksın kuzeyinde  kalan kısıma  yeni işlevler yüklenerek Performans Sanatlarının kullanımına açılmıştır. Modern Danslar, Müzik, Bale, Tiyatro, Kısa Film, Halk Dansları, Engelli Performans, Felsefe ve Edebiyat atölyeleri ile bu atölyelere ait gösteri merkezleri ve toplu gösterim alanı ( eski stadyum tribünleri) bir  bütün olarak yeni “ ADANA 5 OCAK SANATYUMU” na dönüştürülmüştür. Tasarım alanı içerisinde yer alan Kapalı Spor Salonu aynen korunmuş ve çevresinde düşünülen açık spor alanları ile bu bölüm halkın kullanımına sunulmuştur. Stadyum Caddesinin yayalaştırılması ile tasarlanan “PROMENAD”, Merkez Park ile Atatürk Parkı arasında bir yeşil bağ olarak düşünülmüş, Fuzuli Caddesi ile kesişim noktasında meydan oluşumu sağlanmıştır. Oluşturulan bu yaya aksının çeperlerinde konut altı ticaret birimleri bulunmaktadır. Yaratılan kamusal alan ile yaya aksı kesişim noktasında promenad-sanatyum arasındaki yaya geçirgenliğini etkilemeyecek şekilde yer yer ticaret ve kafeterya birimleri konumlandırılarak yaya aksı kullanımının güçlendirilmesi hedeflenmiştir. Diğer taraftan yaratılan kamusal boşluğun alt kotunda güzel sanatlar atölyeleri tasarlanmıştır. 
Gerektiğinde kamusal boşluk, atölyelerde üretilen eserlerin satış ve sergilenmesine  hizmet edebileceği gibi  alanın batısında bulunan “PAZAR ALANI” nın genleşme alanı olarak ta kullanılabilecektir. 

ADANA 5 OCAK SANATYUMU, Güzel sanatlar atölyeleri, Sanatçılar Parkı ve 75. Yıl Sanat Galerisi yaya aksının aynı zamanda bir sanat aksı olarak kullanılmasını sağlayacaktır. Gövdeli ağaçlar ve yaya aksı üst örtüsü sayesinde Adananın sıcak iklim koşulları gözetilerek gölgelikli mekanlar elde edilmeye çalışılmıştır. Aynı şekilde kamusal alan altında tasarlanan atölyeler benzer şekilde güneş ışığından korunaklı mekanlar olarak düşünülürken diğer taraftan hemzemin kot birebir halkın kullanımına terk edilmiştir.