ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE TİCARET MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI


Proje Bilgileri
ANTALYA GAZİPAŞA BELEDİYESİ HİZMET BİNASI VE TİCARET MERKEZİ VE YAKIN ÇEVRESİ ULUSAL MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Kategori PROJE
Kullanım Diğer

İşveren

Takım

ellifler
Necdet Beker , İlker İğdeli ,Coşkun Üreyen
 

Proje Raporu

~~YAKIN ÇEVRE ETKİLEŞİMİ
Tasarıma konu programtik bütün , Mehmet Oğuz Bulvarı çeperinde geri çekilerek ‘’Meydan’’ üzerinden, pazar yeri ve Belediye Çarşısı’yla ilişkilenerek , kentsel süreğenliği sağlar.
Rasih Kaplan Caddesi üzerinde önerilen ‘’Ticari Üniteler’’ , ana arterlerin keşimse noktasına işaret eder ve merkezleşme potansiyelini açığa çıkarır.
-4.00 kotunda önerilen ticari ve kültürel programlar ve atriım, ‘’meydan’’la doğrudan ilişkilenerek gündelik hayatın, yaşanma süresini uzatır, merkez niteliğini arttırır. Yarı kamusal aralıklarla meydan ve kentle eklemlenir.
İklim,Progman Katmanları ve Süreklilik :

             ‘’…
            Sıcaktı
            Sapı kanlı,demiri paslı bir bıçaktı
                           Sıcak … ‘’ N.Hikmet Ran

Yapı, yakın çevresi ve bulvarda ilişkisini ‘’meydan’’  üzerinden  kurarken, yine ‘’m-meydan ve Atrium’’ üzerinden mimari düzenini, program dizilimini oluşturur.
Belediyeye ait programlar ‘’Atrium’’u çevreleyerek örgütlenir,  ‘’Atrium’’ üzerinden kamusal, yarı kamusal alanlara dolayımlı eklemlenir. ‘’Atrium’’ burada , kentsel ölçekten, yapısal ölçeğe değin, programatik hiyerarşiyide düzenler.
‘’Atrium’’ bulvar üzerinde,gölgeli yarı kamusal, kentsel bir niş gibi davranır. Ürettiği yatay ve düşey boşluklar ,su yüzeylerle hava  sirkülasyonu ve mikroklimatizasyona neden olur.
Yapı, dış yüzeylerinde oluşturduğu açıklıklar,pencereler  önünde kagir cepheden açılarak , ikinci bir yarı geçirgen yüzey oluşturur. Genişlenilmiş paslanmaz bir çelik levhalardan kurulacak olan bu yüzey, kagir cepheyle kendisi arasında ürettiği boşlukta,hava sirkülasyonuna neden olurken, güneş kontrolü rolünü de üstlenir.
Yapı, genel anlamda alt katlarını ve üst katını ticari ve sosyal programlara ayırarak, ‘’Belediye Binası’’nı ofis binası olmaktan çıkarır, gündelik hayatın fragmanlarını barındıran , saçaklanma etkisine dönüştürür.

İMGE
Program büyüklüklerinin ve diziliminin strüktüre edilmesi dışında, ‘’İMGE’’ye yönelik , gereksinim dışı yada yapısal olmayan bir çaba içine girmez. Yapımda yer alan metaryeller , üretim doğalarına uygun olarak yerlerini alır.
Kütlesel parçalanmalar ve ürettiği proporsiyonuyla, Gazipaşa ölçeğine eşlik eder,ölçüleri, sükuneti ve yalın diliyle ‘’Akdenizli’’liği hedefler.