EFELER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI


Proje Bilgileri
EFELER BELEDİYESİ HİZMET BİNASI MİMARİ PROJE YARIŞMASI

Kategori PROJE
Kullanım Diğer

İşveren

Takım

Necdet Beker 
Esra Yücel
Melis Arslan
​Sinem Peker
​Şeydanur Turunç 
​Seda Günsel 

Proje Raporu

 
 
 Özgür kentlerin yönetim sorununu çözebilmek için var olan belediye binaları; doğaya ve çevreye duyarlı, kentliye açık, geçirgen, sosyo-kültürel mekanlarıyla, halkın günün her saatinde bu mekanda yaşanabilmesine olanak tanımalıdır. Önerilen proje bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Proje arazisi çevresiyle ilişkili, insanların doğrudan kullanımına uygundur.
Aydın Efeler Belediyesi Hizmet Binası doğu-batı ekseninde uzanan bir kentsel aks üzerinde konumlanmıştır. Arazinin güneyinden ve kuzeyinden oluşturulan yaya alleleri ile hizmet birimlerine yönlenme sağlanmış ve söz konusu iki aks arasında oluşturulan alanın halkın sosyo-kültürel etkileşimine hizmet etmesi amaçlanmıştır. Denizli-İzmir ulaşımının çevre yoluna aktarılacağı öngörülerek tasarım alanına ulaşım sağlayan İzmir bulvarının yakın gelecekte sadece kent içi ana arter olarak hizmet vereceği düşünülmüştür. Belediye Hizmet binası parseli batısında yer alan benzin istasyonu ile hizmet binasının ayrıştırılması amaçlanarak görüntü ve gürültü kirliliğini absorbe edecek seperatör bir koruluk alanı oluşturulmuştur. Oluşturulan bu yeşil doku, yapı blokları arasına sızarak doğal bir yaşam alanını tariflemeye yardımcı olmuş aynı zamanda İzmir bulvarına paralel bir şekilde devam ederek bulvar ve  yapı arasında bulunan ve korunması amaçlanan mevcut yeşil doku ile bütünleştirilmiştir.
Sosyal birim, hizmet birimi ve başkanlık birimi olarak üç farklı birimde kurgulanan yapıda; mekansal kurgu bütünlüğü bozulmadan, yalnızca işlevsel kurgu ayrımının sağlanabilmesi hedeflenmiştir. Oluşturulan üçlü yapı bloğu arasında kalan avlu farklı kotlardaki platolar ile desteklenerek gölgelikli alanlar elde edilmiştir. Bu platolar yapıya farklı kotlardan ulaşımı da sağlamaktadır. 0.00 kotunda bulunan sosyo-kültürel etkileşim avlusu bu platolar için bir vista oluştururken çeperinde kullanımı yoğun belediye hizmet birimleri ile sınırlandırılmıştır. Söz konusu avlu, çok amaçlı salon ile konferans salonuna hizmet eden açık bir fuaye, olası düzenlenecek bölge etkinliklerinde de etkinliğin açık örgütlenme alanı şeklinde davranır. +5.00 kotu platosu İzmir-Denizli yönünden araziye ulaşım sağlayan yayanın yapı ile bütünleşmesine olanak tanır. Kütüphane restoran ve satış birimleri de bu platodan beslenmektedir.+10.00 kotunda bulunan plato ise başkanlık bloğu ile ofis bloğu arasında karşılıklı geçiş sağlamaktadır. Yapı bitiş kotlarında tasarlanan saçaklar iç avlu ve kuzey-güney yönünde tasarlanan promenad üzerinde gölgelikli alanlar oluşturur. İklim koşulları dikkate alınarak başkanlık ve ofis bloğunda güney cephede bulunan alanlarda maksimum 2-3 kişinin çalıştığı birimler yaratılmaya çalışılmıştır. Kullanıcı sayısı daha fazla olan birimler ve açık ofisler kuzey yönünde konumlandırılmıştır. Aynı zamanda yapıya bir bütün olarak bakıldığında yapı genelinde çift cidarlı bir cephe sistemi önerilmiş ve iklimsel dezavantajların minimuma indirilmesi hedeflenmiştir.
Yapı bloklarının avluya bakan çeperlerinde  yer yer boşluklar ve kat bahçeleri sağlanarak avlu-yapı blokları görsel ilişkisinin birbirine hizmet etmesi düşünülmüştür. Bu geçirgenlik yeşil olgusunun yapı blokları içinde algılanması yönünden oldukça önemlidir.
0.00 kotunda; kamusal avludan içeri alınan kullanıcı, kullanımı yoğun işlem birimleri ile karşılaşır. Açık ofis ve banko sistemi ile çalışan bu birimler görsel iletişim sağladığı gibi verilen hizmette de şeffaflığı amaçlamaktadır. Mali Hizmetler Müdürlüğünün vezneleri iç avluyla birlikte çalışmakta, halkla ilişkiler hizmet masaları engelli koordinasyon merkezi birimleri de bu kotta yer almaktadır. Kreş; açık otoparka yakın olması, dışarıdan ve bina içerisinden çalışabilmesi, birimlerle çok iç içe olmaması ve koru ile bütünleşmesi kriterleri göz önüne alınarak arazinin en batısında konumlandırılmıştır.
5.00 kotunda; hizmet biriminde girişle ilişkilenmesi ön görülen imar ve şehircilik bakanlığı yer almakta ve +5.00 platosundan beslenmektedir. Başkanlık biriminde ise birbiri ile ilişkili çalışan Teftiş Kurulu, Bilgi İşlem Müd. Hukuk İşleri Müd.leri vardır.
10.00 kotunda, hizmet biriminde imar ve şehircilik bakanlığı ile ilişkili birimler; başkanlık biriminde iç denetçiler harici müfettişler ve başkan makam odası yer alır. Başkan Makam odası, sosyal birimde +10.00 kotunda konumlanan meclis birimine köprüyle ve diğer müdürlüklere +10.00 platosu ile ulaşabilir.
15.00 kotunda hizmet birimi ve sosyal birim içerisinde yer alan meclis ve başkan yardımcıları birimi devam etmektedir.