Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs Master Planı


Proje Bilgileri
Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs Master Planı

Kategori PROJE
Kullanım Eğitim

İşveren Hitit Üniversitesi

Proje adı :  Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs Masterplanı
Yıl :               2013
Yeri :             Çorum
Arsa Alanı : 538.620
 

Takım

NECDET BEKER     MİMAR
İLKER İĞDELİ          Y.MİMAR 
ELİF GÖZLÜGÖL     MİMAR
SİNE YEŞİLKAYA    MİMAR
AHMET KURTULUŞ   PEYZAJ MİMARI
FUNDA ERGÜN       MİMAR
ABDULLAH ONUR ŞAHİN    HARİTA TEKNİKERİ
YAŞAM UYANIKER    3D MODEL 

Proje Raporu

Hitit Üniversitesi Kuzey Kampüs Masterplanı, Çorum ilinin Bağlar Bölgesinde yer almakta  562.000m2 olan alan, vadi içinde yer alan  arazinin 0 lara varan eğimli yapısı göz önünde bulundurularak altyapı ve üst yapı projeleri mevcut yeşil alanlar göz önüne alınarak ve korunarak projelendirilmiştir.Arazinin belirli kısımlarında yapılaşmaya uygunluğu sağlamak amacıyla arazi şekillendirme(grading) çalışması yapılmıştır.
Alana ana giriş  D-100 karayolu üzerinde bulunan dönel kavşaktan sağlanmıştır. Taşıt yolu ve yaya yolu farklı akslarda projelendirilerek kampüs içinde yaya öncelikli ulaşıma yer verilmiştir. Taşıt yolu projelndirillirken en uygun güzergah seçilmesine özen gösterilmiştir.Taşıt yolunun hemen bitiminde  güvenliği ve estetik görselliği sağlamanın yanında taşıt gürültüsünü engellemek amacıyla yeşil bant, yaya yolu ve bisiklet yolları tasarlanmıştır.
Arazi yapısı ve mevcut yeşil alanlarıın varlığından dolayı ana  taşıt yolu ve yaya yolları  linear(çizgisel) akslarla birlikte  peyzaj tasarımı uygulanmıştır. Rektörlük önünde meydandan başlayıp İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde son bulan yaya aksı üzerinde Mühendislik Fakültesi, Kütüphane, Fen-Edebiyat Fakültes, İlahiyat Fakültesi, Üniversite Camii, Enstitü ve Araştırma Merkezleri ana yaya aksı üzerinde konumlandırılmıştır. Ayrıca alanda gelecek yıllarda doğacak yapı ihtiyacını karşılamak adına rezerv alanlar bırakılmıştır. Merkezi Yemekhane ve Öğrenci Merkezi  merkezi konumda konumlandırılarak ortak alan kullanımına sunulması hedeflenmiştir. Vadi çerisinde ise  araziden kaynaklı yapay göl yapılması hedefelenerek görsel etkinin yükseltilmesi yurtlar bölgesi, sosyal tesisler, planetaryum manzarası ve görsel peyzajı orman içerisinde üst seviyede  tuttulmuştur.HÜBTAM, Kapalı Spor Salonu, Turizm Fakültesi ve Kreş  ana giriş kapısının üzerinde geçirilen bir yaya aksı üzerine konumlanmış  ve diğer yaya akslarını keserek bir bağlantı sağlanmıştır.
Altyapı projelerinde ise galeri sistemi kullanılarak alanda oluşabilecek herhangi bir aksaklıkta hemen müdahele yapılarak enerji merkezi, su ve yangın depoları, merkezi ısıtma binası tek bölgede planlanmıştır.