Mansiyon Ödülü - Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması


Proje Bilgileri
Mansiyon Ödülü - Lüleburgaz Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali Mimari Proje Yarışması

Kategori PROJE
Kullanım Ulaşım

İşveren Lüleburgaz Belediyesi

Ödül: Mansiyon

Takım

Müellifler
İlker İğdeli, Necdet Beker
Danışmanlar
Çoşkun Üreyen
Yardımcılar
Fulya Altan, Abdullah Onur Şahin, Ahmet Kurtuluş,Sine Yeşilkaya, Selen Bayraktar

Proje Raporu

'Çalan bir gramofon ya da havadaki uçağın özü harekettir; aksi, her ikisini de başka nesnelere dönüştürür…' 

Terminal; içte ve dışta oluşan yaya hareketi ile dışta oluşan araç hareketi nin teması noktasındaki varoluştur. Bu varoluş, hareketler arasındaki dönüşümden doğar, yaya hareketi araç hareketine, araç hareketi yaya hareketine… bahse konu hareket dönüşümleri arasındaki kurgu, okunabilirliği-netliği ve işlevsel oluşuyla kent ve kentli ile ilişki kurarken kamusal bellekteki yerini alır. 

Önerilen yapı araç ve yaya ilişkilerini sade ve net bir şekilde birbirinden ayırırken; ilişkiler arası etkileşim zamanında herhangi bir direnç oluşturmadan bu etkileşimin kente akışını sağlar.bu net işleyiş ve kurgu, mevcut terminal kompleksinin yarattığı kaosu ve rastgeleliği ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir. 

Tasarım sürecine etkiyen ana karar, yapıyı ikiye bölen bir yaya omurgasının etrafına takılan fonksiyonlardır. Hüdavendigar Caddesine paralel uzanan bu yaya omurgası ve ilişiğinde bulunan kapalı alanlar ile peronlar yapı bütününü oluştururken, Hüdavendigar Caddesi ile indirme-bindirme peronları arasında sade bir ayraç olabilmeyi ve caddeye dingin bir cephe sunabilmeyi hedeflemiştir. 

Ayrıca bütün bu temel kararların yanı sıra proje alanı etrafındaki su ( Lüleburgaz deresi) ve yeşil ( mezarlık alanı ) terminal alanı içerisine alınarak doğal ayraçlar ve rekreatif öğeler olarak kullanılmıştır. 

Şehirlerarası otobüsler, şehirlerarası midibüsler, şehir içi minibüsler, taksiler ve özel araçlar… bütün bu araç yoğunluğu ve araç sirkülasyonu çözümlemeleri esnasında yollar arası yeşil parterler oluşturulmuş ve bu yeşil alanlarda yoğun ağaç dokusu kullanılmaya çalışılarak bu yorucu ve yoğun efekt azaltılmaya çalışılmıştır. 
kent merkezi ve sanayi bölgesi tarafından gelenler Hüdavendigar Caddesi ve İstiklal Caddesi köşelerinde bulunan yaya geçitleri ile karşılama platosuna aktarılacak ve akabinde yaya omurgası ile terminal yapısına dağılımları sağlanacaktır. Bu durumun tersine işleyişi ile de Lüleburgaz terminalinden kent merkezine ve sanayi bölgesine yaya akışı sağlanacaktır. 

Yapı Taşıyıcı Sistemi 

Yapı üç ana yapı bloğu şeklinde tasarlanmıştır; Ana Yaya Aksı, Kapalı Otogar Yapısı ve bekleme alanları üzerinde bulunan Yapısal Saçaklar. Yapı tamamında tek katlıdır fakat belirtilen üç yapı bloğu arasında yükseklik farklılıkları bulunmaktadır. Temel sistemi olarak radye temel öngörülmüştür. Genel yapı taşıyıcı sitemi olarak çelik konstrüksiyon düşünülmüş ve yapı aksları 10 metre x 10 metre olarak tasarlanmıştır. Bilet satış ofisleri ve kafeterya servis alanları yapı genel taşıyıcı sisteminden bağımsız yüzer hafif çelik sitemler olarak şekillenecektir. Yapı genel geçerliği ve terminal binasının taşınması durumunda farklı kullanımlara dönüşebilmesinin kolaylığı, sökülebilir bir sistem oluşu ve bu nedenle ekonomik oluşu nedeni ile çelik taşıyıcı sistem tercih edilmiştir.