MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKEZİ MİMARİ YARIŞMA PROJESİ


Proje Bilgileri
MERZİFON BELEDİYESİ İŞ VE YAŞAM MERKEZİ MİMARİ YARIŞMA PROJESİ

Kategori PROJE
Kullanım Ofis

İşveren Merzifon Belediyesi

Takım

Nihan Beker, Esra Yücel ,Sinem Peker ,Abdul Kadir Akar ,Furkan Gökgündüz 

Proje Raporu

“Kent-Kentli” etkişimini sağlayacak olan iş ve yaşam merkezi; doğaya ve çevreye duyarlı, kentliye açık, geçirgen, sosyo-kültürel mekanlarıyla, halkın günün her saatinde bu mekanda yaşayabilmesine olanak tanımalıdır. Önerilen proje bu amacı gerçekleştirmeye yöneliktir. Proje arazisi, çevresiyle ilişkili, insanların doğrudan kullanımına uygundur.
 
Karadeniz sahiline ve Orta Anadolu’ ya giden yolların kesiştiği önemli bir stratejik noktada bulunan Merzifon’un, Sepetçi Sokak, Hal Sokak ve Muammer Aksoy Sokaklarının sınırlandırdığı alanda, Muammer Aksoy Sokağın yakın gelecekte sadece kent içi yaya arteri olarak hizmet vereceği düşünülmüştür. İş ve yaşam merkezi binası parselinin Hal Sokak yönünde yaya akışının daha yoğun olması sebebiyle bu sokağın yaya arteri olarak korunmasına ve Muammer Aksoy sokak üzerinde bir otopark girişi olmasına karar verilmiştir.
 
Çevrenin mevcut durumu incelendiğinde; ayrı çalışan meydanlar, meydandan yolla ayrılmış bir tarihi doku ve bunlarla ilişkilenemeyen rekreasyon alanları gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda Atatürk heykelinin olduğu meydan ile Tarihi dokunun parçası olan Koca Mustafa Paşa Cami önündeki sert zeminin birleştirilmesi, ek olarak tarihi doku çevresindeki sert zeminin yeşillendirilmesi, kotlandırılması ve halkın günlük kullanımına sunulması amaçlanmıştır. Bu yeşil doku ile binanın bütünleşmesi amacıyla Cumhuriyet Caddesi’nde bir alt geçit tasarlanarak bölgenin yayalaştırılması sağlanmıştır. Alt geçit uygulamasının yapılamaması durumunda bir yol deplasesi önerilmiştir. Cumhuriyet Caddesi batısında yer alan meydan, zemin bütünlüğü sağlanarak resmi törenlerin gerçekleşebileceği şekilde yeniden düzenlenmiş ve meydan kuzeyinde gerekli durumlarda kullanılacak üstü kapalı bir oturma birimi tasarlanmıştır.
 
Binanın kuzeyinde yer alan yapı bloğunun yapı ömürlerini doldurduklarınla kaldırılarak, tarihi yapılar çevresinde oluşturulan yeşil dokunun kent içine sızarak doğal bir yaşam alanını tariflemesi ve yapının meydanla bütünleşmesi önerilmektedir. Binanın zemin kotunda Merzifon’un zengin tarihi dokusunun bulunduğu bölgeyi refere eden bir aks bulunmaktadır, ve araziye bu aks üzerinden yönlenme sağlayarak sosyo-kültürel etkileşime hizmet etmesi amaçlanmıştır. Binanın çevresindeki yaya yolları üzerinde yer yer ağaçlandırma ve kanopili oturma birimleri konumlandırılmıştır. Kullanıcı yoğunluğu olan birimler ±0.00 ve +5.00 kotunda yoğunlaştırılmıştır.
           
-11.00 kotu ve -8.00 kotlarında otopark ve teknik hacimler yer almaktadır. -5.00 kotu yaşam merkezi olarak çalışmaktadır. Zemin kotundan ayrı bir girişe sahip olan yaşam merkezi, eğitim birimlerinin, müzik odalarının, ortak çalışma salonlarının, çok amaçlı salonun, sergi alanlarının konumlandığı birimdir. Çok amaçlı salonun duvarlarında hareketli bölme duvar kullanılarak, gerekli görüldüğü takdirde bütün alanın sergi alanına katılabilmesi veya bütün alanın çok amaçlı salonla birlikte kullanımı sağlanabilmektedir.  Ortak çalışma odalarının hareketli bölme duvarlarının açılması ile odalar ±0.00 kotu ile -5.00 kotları arasında konumlandırılan amfi için bir sahneye dönüşebilmektedir. Söz konusu amfi, yaşam merkezinde olası düzenlenecek gösteriler için açık etkinlik ortamı oluşturmaktadır.
           
±0.00 kotunda yapı bloğu, ağırlığından arındırılarak, her yönden ulaşımı mümkün olan, geçirgen ve halkın kullanımına terk edilmiş bir kamusal alanı tarifler. Avlu ortasına konumlandırılmış hayat ağacı bu tarifin sübliminal bir ifadesidir. Bu nedenle ±0.00 kotunda, tasarım kararlarını destekleyici, günlük yaşamın yapı içerisine akışını sağlayacak, geleneksel esnaf için avludan çalışan dükkanlar, alan içinde oluşturulan yeşil olguyla içi içe konumlanmış bir kafe yer almaktadır. Oluşturulan avlu ve yeşil olgu üst kotlarda bulunan birimler için de bir vista oluşturmaktadır.
 
+5.00 kotunda; restoran ve restorana hizmet eden açık teras ve farklı işlevlere hizmet eden satış birimleri yer almaktadır. En doğuda yer alan satış birimi teras ile birlikte çalışabilen bir mekan olarak düşünülmüştür. +5.00 kotu yatay sirkülasyon alanlarında açılan galeri boşlukları, ±0.00 kotu ile görsel bir etkileşim sağlanması amaçlanmış ve aynı zamanda alt kotta oluşabilecek karanlık, ışık almayan ±0.00 kotu koridorlarına bir çözüm getirmiştir. Bu kotta oluşturulan köprü, restoran terasına direk ulaşımı sağlamaktadır.
 
+9.50 ve +12.50 kotları ofis katları olarak tasarlanmıştır. Yapı dış çeperinde konumlandırılan ofislere avluya bakan koridorlardan ulaşılır. Çeperi tamamen şeffaflaştırılmış bu geçirgen koridorlar; iç avluda tasarlanan yeşil dokunun yapı bloğu içerisinde de algılanmasını sağlar. Köprüler ile bağlanan katlar, ofisler arası ulaşımın kolaylığını sağlarken, çalışan insanlara bir nefes alma mekanı oluşturan açık teraslara dönüşmektedir. Aynı zamanda, zemin katta konumlanan avlu için de gölgelikli alanlar sunmaktadır.
 
Yapı çeperinde; ±0.00 ve +5.00 kotlarında oluşturulan açık alanlarla birlikte, satış birimlerinin bir bütünlük içerisinde algılanması ve görsel etkileşimin artırılması amaçlanmıştır. Diğer yandan yapısal geçirgenlik ve şeffaflık neticesinde yapının insan ölçeğinde çok daha hafif algılanması sağlanmış ve bu iki kotta kamusal kullanımın artırılması hedeflenmiştir. ±0.00 ve +5.00 kotlarında kamusal alan geçişi sonrasında +9.50 ve +12.50 kotlarında özelleştirilmiş ve kendi mahremini koruyan ofis birimlerine yer verilirken cephe tasarımında da bu algısal ayrımın hissettirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla ofis katları cephesinde kullanılan çift cidarlı cephe elemanlarının, yaz ve kış dönemlerinde ısıtma-soğutma maliyetlerine ekonomik bir çözüm getirmesi de planlanmıştır.